இரு கண்கள் போதாது…

பாடகர்கள் (H)

பாடகர்கள் (H)
————-

16. ஹரிஹரன் (36)
    என் கனவினை… (தேசியகீதம்) (1998)
    உன்னைத்தேடி வெண்ணிலா… (என் மனவானில்) (2002)
    பூங்காத்தே… (ஃபிரண்ட்ஸ்) (2000)
    ஆத்தோரத்தில… (காசி) (2002)
    என் மனவானில்… (காசி) (2002)
    மானுத்தோலு… (காசி) (2002)
    நான் காணும் உலகங்கள்… (காசி) (2002)
    புண்ணியம் தேடி… (காசி) (2002)
    டயனா டயனா… (காதல் கவிதை) (1998)
    காதல் மீது ஒரு காதல்… (காதல் கவிதை) (1998)
    மனச தொட்ட காதல்… (காதல் கவிதை) (1998)
    ஊர் உறங்கும் நேரத்துல… (கண்ணா உனைத்தேடுகிறேன்) (2000)
    நிலவு பாட்டு நிலவு பாட்டு… (கண்ணுக்குள் நிலவு) (2000)
    ஆயிரம் கோடி… (கரிசக்காட்டுப்பூவே) (2000)
    நீ தூங்கும் நேரத்தில்… (மனசெல்லாம்) (2003)
    வைகை நதிக்கரை… ( நிலவே முகம் காட்டு) (1999)
    மீட்டாத ஒரு வீணை… (பூந்தோட்டம்) (1998)
    வானத்து தாரகையோ… (பூந்தோட்டம்) (1998)
    நந்தவனக்குயிலே… (பொண்ணுவீட்டுக்காரன்) (1999)
    தாலாட்டும் காற்றே… (தேவன்) (2002)
    நீ பார்த்த பார்வைக்கொரு… (ஹேராம்) (2000) – ஆஷா போஷ்லே
    தென்றல் வரும் வழியை… (ஃபிரண்ட்ஸ்) (2000) – பவதாரணி
    வஞ்சிக்கொடி… (கண்ணா உனை தேடுகிறேன்) (2000) – பவதாரணி
    தவிக்கிறேன் தவிக்கிறேன்… (டைம்) (1999) – பவதாரணி
    என்னைத் தாலாட்ட… (காதலுக்கு மரியாதை) (1997)
    ஷாக்கடிக்கும் பூவே… (தொடரும்) (1999) – கோபிகா பூர்னிமா
    இளவேனிற்கால பஞ்சமி… (மனம் விரும்புதே உன்னை) (1998) – ஹரிணி
    என்ன சொல்லி பாடுவதோ… (என் மனவானில்) (2002) – சாதனா சர்கம்
    நிலவினிலே ஒளியெதுக்கு… (மனசெல்லாம்) (2003) – சாதனா சர்கம்
    வானவில்லே வானவில்லே… (ரமணா) (2002) – சாதனா சர்கம்
    காற்றில் வரும் கீதமே… (ஒரு நாள் ஒரு கனவு) (2005) – ஸ்ரேயா கோஷல்
    கஜுராஹோ கனவிலோ… (ஒரு நாள் ஒரு கனவு) (2005) – ஸ்ரேயா கோஷல்
    பெண்களோட போட்டி போட… (ஃபிரண்ட்ஸ்) (2000) – சுஜாதா
    ரொக்கம் இருக்கிற… (காசி) (2002) – சுஜாதா
    இதோ இதோ… (மனம் விரும்புதே உன்னை) (1998) – சுஜாதா
    உன்னைக்காணும்… (என் மனவானில்) (2002) – கார்த்திக்
   
17. ஹரிஸ் ராகவேந்தரா (2)
    நிற்பதுவே நடப்பதுவே… (பாரதி) (2001)
    குண்டு மல்லி குண்டு மல்லி… (சொல்ல மறந்த கதை) (2002) – ஸ்ரேயா கோஷல்

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: